e-mail: zapedukacja@wp.pl

Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły ZAP-Eduakcja

Walne zebranie członków Stowarzyszenia ZAP-Edukacja
odbędzie się 9 marca 2017 r. o godzinie 15:00 w sali nr 25
w Zespole Szkół Technicznych

    Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa szkole i uczniom ZST w Ostrowie Wielkopolskim oraz wspieranie w tym zakresie działań Rady Rodziców przy ZST w Ostrowie Wielkopolskim. Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia są: promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, wspieranie inicjatyw naukowych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych, działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.